Privacy- en cookieverklaring

 

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Steam & Clean Diensten (hierna te noemen “Steam & Clean”, “wij,” “ons” of “onze”). Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van de website (https://steamandclean.nl) en de diensten van Steam & Clean. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

 

Steam & Clean, gevestigd te Valkenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met info@steamandclean.nl.

 

 1. Wat voor gegevens verzamelen wij?
  Steam & Clean verwerkt verschillende persoonsgegevens, die te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Wij verzamelen mogelijk de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • Kentekennummer;
 • IP-adres;
 • Communicatie tussen Steam & Clean en opdrachtgevers;

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt of omdat u toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

 1. Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen of verzoeken.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

 

Daarnaast gebruiken wij de verstrekte gegevens voor de uitvoering van onze diensten, administratie en facturering.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Privacy van kinderen
  Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@steamandclean.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wilt verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen.

 

 1. Bewaartermijn
  In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Steam & Clean persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Wij zullen persoonsgegevens langer bewaren indien dit verplicht is op grond van dwingende wet- en regelgeving. Steam & Clean is volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst gehouden om gegevens over facturatie en financiële administratie 7 jaar te bewaren. Na deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Wij zullen overige persoonsgegevens in ieder geval verwijderen na 5 jaar na het einde van de overeenkomst.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden
  Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verkopen aan derden. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst of een wettelijke verplichting.

 

 1. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door gebruik te maken van de diensten van Steam & Clean geeft u hiervoor toestemming.

 

 1. Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
  U heeft het recht op inzage, wijziging, verwijdering, intrekking en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om bezwaar in te dienen bij Steam & Clean tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de mogelijkheid een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u uw verzoeken indienen bij Steam & Clean. Uw verzoek wordt uiterlijk binnen 30 dagen beoordeeld. Wij zijn gerechtigd uw identiteit te verifiëren wanneer u een dergelijk verzoek bij ons indient.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  De persoonsgegevens waar wij mee werken, worden altijd door een persoon verwerkt. Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

 

 1. Beveiliging
  Steam & Clean heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Als u toch het idee heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

 1. Aansprakelijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens die wij verzamelen voor of ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. Onze privacy- en cookieverklaring is ook niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Steam & Clean aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de verwerking en inhoud van websites of diensten van derden.

 

 1. Zeggenschapswijziging
  Wanneer Steam & Clean, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze privacy- en cookieverklaring moeten opvolgen.

 

 1. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

 

Bij het eerste bezoek aan de website wordt een pop-up getoond. Zodra u alle cookies accepteert, geeft u ons toestemming alle cookies te gebruiken. Wij gebruiken de volgende cookies:

 

Noodzakelijke cookies

Steam & Clean maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies helpen de website bruikbaar te maken en zorgen ervoor dat de website gemakkelijk te bezoeken is. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

 

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische diensten. Deze helpen ons om het verkeer en trends van de website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer, onze website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze website. Deze tools gebruiken cookies. Deze cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser. Meer informatie kunt u vinden in Google’s Privacy Policy.

 

Marketing cookies

Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

 

Social media buttons

Op onze website zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op social media, zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Facebook en Instagram zelf. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Wij hebben daar geen invloed op.

 

 1. Geplaatste cookies

 

Noodzakelijke cookies

Naam Retentie Functie
rc::a Permanent Om onderscheid te maken tussen mensen en robots
rc::c Sessie Om onderscheid te maken tussen mensen en robots
ts Sessie Gebruikt in samenhang met de PayPal-betaalfunctie op de website. De cookie is nodig voor een veilige transactie via PayPal
ts_c 3 jaar Gebruikt in samenhang met de PayPal-betaalfunctie op de website. De cookie is nodig voor het maken van een veilige transactie via PayPal
PHPSESSID Sessie Behoudt de status van de gebruikerssessie voor alle paginaverzoeken
I7_az 1 dag Deze cookie is nodig voor de PayPal-inlogfunctie op de website
enforce_policy

 

1 jaar Deze cookie wordt geleverd door Paypal. De cookie wordt gebruikt in verband met transacties op de website – de cookie is nodig voor veilige transacties
akavpau_ppsd Sessie Deze cookie wordt geleverd door Paypal. De cookie wordt gebruikt in verband met transacties op de website – de cookie is nodig voor veilige transacties
__paypal_storage__

 

Permanent Gebruikt in samenhang met de PayPal-betaalfunctie op de website. De cookie is nodig voor het maken van een veilige transactie via PayPal
[SessionID#27] 3 jaar Gebruikt in samenhang met de PayPal-betaalfunctie op de website. De cookie is nodig voor het maken van een veilige transactie via PayPal

 

Analytische cookies

Naam Retentie Functie
_gd# Sessie Niet geclassificeerd
first-time-visitor Sessie Registreert een unieke gebruikers-ID die wordt gebruikt om het aantal unieke bezoeken te meten en terugkeer te herkennen gebruikers
provesrc.first-time-visitor Permanent Unieke gebruikers-ID die de gebruiker herkent bij terugkerende bezoeken
provesrc.x-ps-first Permanent Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website

 

Marketing cookies

Naam Retentie Functie
_fbp 3 maanden Om relevante advertenties te tonen
tr Sessie Om relevante advertenties te tonen
datr 2 jaar Om fraude te voorkomen
provesrc.getSessionStorage Permanent Volgt de conversieratio tussen de gebruiker en de advertentiebanners op de website – Dit dientom de relevantie van de advertenties op de website te optimaliseren
provesrc.xuuid Permanent Volgt de conversieratio tussen de gebruiker en de advertentiebanners op de website – Dit dientom de relevantie van de advertenties op de website te optimaliseren
psuid 1 dag verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud van webcampagnes – Dit wordt gebruikt op CRM-campagneplatform gebruikt door website-eigenaren voor het promoten van evenementen of producten

 

 

Niet geclassificeerd

Naam Retentie Functie
ps5f32f3768be9b12926917f87

 

1 dag Niet geclassificeerd
ps5f32f3768be9b12926917f87

 

17 dagen Niet geclassificeerd

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 1. Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
  Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 september 2021. Steam & Clean kan van tijd tot tijd deze verklaring aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen.

 

 1. Contact
  Wanneer u vragen heeft over deze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u contact opnemen met Steam & Clean.

 

Per e-mail:
info@steamandclean.nl

 

Per post:
Steam & Clean Diensten
Wethouder Paulssenlaan 6a
6301 ZZ Valkenburg.

 

Steam & Clean staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81747829.